NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica. Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP. In boeken en workshops hebben zij hun nieuw verworven inzichten en technieken uitgedragen en zijn daarbij tot verbluffende resultaten gekomen. Snel werden hierdoor psychologen, psychiaters, hulpverleners enz. geïnspireerd en velen van hen gebruiken nu NLP technieken in hun praktijk.

Andere bekenden die hun trainingen veelal op de NLP-filosofie baseren zijn: Anthony Robbins, Emiel Ratelband, Ben Tiggelaar, Roy Martina, etc.

NLP is ook uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijk verandering en zelfinzicht. Door de elegante methodiek en de snel merkbare resultaten heeft NLP dan ook in bredere kring veel aan populariteit gewonnen.

NLP is een eigentijdse methode om effectief te communiceren. NLP is gebaseerd op het principe dat bepaalde overtuigingen en denkpatronen leiden tot de meest optimale communicatie. Mensen die goed communiceren gebruiken dezelfde onbewuste verbale en non-verbale gedragsstrategieën en communiceren veel beter dan gemiddeld. NLP bevat hele praktische en bruikbare methoden en technieken voor het verbeteren van communicatie en persoonlijk functioneren. In deze training krijgt u een diepgaand inzicht in communicatie-patronen en uw eigen rol in de communicatie met anderen. Wie patronen bij zichzelf herkent, verandert hiermee zijn reacties op anderen. Uw gedragsrepertoire verruimt hierdoor, wat leidt tot verbetering en verdieping van uw communicatieve vaardigheden.

Wilt u op een concrete, direct toepasbare en praktijkgerichte wijze kennismaken met NLP?

In veel van de trainingen, de training ‘Verfrissende kijk door dezelfde bril” in het bijzonder, zijn NLP methodieken verweven.
De basis van de gehele NLP filosofie is gebaseerd op onderstaande 15 vooronderstellingen (aannames).

De Toepasselijke Aannames, die we doen:

 

 • Respect voor andermans model van de wereld.
 • Er is ALLEEN feedback… ( Falen oftewel mislukken bestaat niet).
 • Ik ben de baas over mijn geest en daarom over mijn resultaten.
 • Weerstand in een mens, waarmee je te maken hebt, is een teken van gebrek aan Rapport. (Er zijn geen weerbarstige mensen, maar slechts inflexibele communicatoren).
 • Mensen zijn niet hun gedrag (accepteer de persoon en verander het gedrag).
 • Gedrag is aanpasbaar en het huidige gedrag is de beste keus die er is.
 • Iedereen doet het best mogelijke met de middelen (bronnen) die hij / zij  beschikbaar heeft. Het huidige gedrag is altijd het best mogelijke onder de omstandigheden voor de persoon. Ieder gedrag wordt gedragen door een positieve intentie.
 • De meest belangrijke informatie over een persoon is het gedrag van de persoon.
 • De woorden die wij gebruiken zijn NIET de betekenis of de zaak die zij weergeven. (De kaart is niet het gebied. Korzibsky). Mensen zeggen vaak niet precies wat ze bedoelen.
 • Ik ben de baas over mijn geest en daarom over mijn resultaten.
 • Mensen hebben alle bekwaamheden die nodig zijn om te slagen en om de gewenste doelen te bereiken. Er zijn geen mensen zonder middelen (bronnen), alleen mensen die bronnen/middelen niet gebruiken.
 • Alles (alle procedures) is erop gericht om opnieuw één te worden met jezelf.
 • Gedrag en veranderingen dienen te worden geëvalueerd in de zin van de context en de ecologie (omgeving).
 • De betekenis van jouw communicatie, is de reactie die je krijgt (the way of communication is the respons you get).
 • De mens met de meeste flexibiliteit van gedrag zal controle over de situatie hebben. Ergo: Flexibiliteit maakt de mogelijkheden.

Uitleg logisch niveau 1: de Omgeving

De logische niveaus in communicatie. Een effectief communicatiemodel in 6 blogs gedetailleerd uitgelegd. Dit is niveau 1: de Omgeving

Uitleg logisch niveau 2: Gedrag

De logische niveaus in communicatie. Een effectief communicatiemodel in 6 blogs gedetailleerd uitgelegd. Dit is niveau 2: Gedrag

Uitleg logisch niveau 3: vaardigheden, kwaliteiten en hulpbronnen

De logische niveaus in communicatie. Een effectief communicatiemodel in 6 blogs gedetailleerd uitgelegd. Dit is niveau 3: vaardigheden, competenties en hulpbronnen

Uitleg logisch niveau 4: Waarden & overtuigingen

De logische niveaus in communicatie. Een effectief communicatiemodel in 6 blogs gedetailleerd uitgelegd. Dit is niveau 4: Waarden en overtuigingen

Uitleg logisch niveau 5: Identiteit

De logische niveaus in communicatie. Een effectief communicatiemodel in 6 blogs gedetailleerd uitgelegd. Dit is niveau 5: Identiteit en emoties

Uitleg logisch niveau 6: Missie, doel en zingeving

De logische niveaus in communicatie. Een effectief communicatiemodel in 6 blogs gedetailleerd uitgelegd. Dit is niveau 6: Missie, doel en zingeving