Meer informatie over stress, trauma en PTSS

Spanningen; logisch gevolg op stress, irritatie en angst

Iedereen weet wat fysieke spanning is. Het is een gevolg van een vervelende of angstige situatie. Dit kunnen zowel fysieke als mentale ervaringen zijn.

Deze spanningen ervaren we in onze spieren. Voor deze spieren en onze hele gemoedstoestand is het belangrijk dat na een periode van spanning de spieren ook weer de tijd krijgen om zich te ontspannen.
Een natuurlijke behoefte van ons lichaam. Wanneer we te weinig tijd nemen of onvoldoende onze spieren te ontspannen dan kan er chronische stress ontstaan.

Chronische stress

We zijn een hardnekkig volkje en passen ons continue aan in de snelle en turbulente wereld. We hebben allemaal al zoveel gezien, gehoord en meegemaakt dat we te weinig ervaren dat ons lichaam hier (veel) last van heeft.

Ons lichaam is het grootste gedeelte van de dag in opperste staat van alertheid, maar daar staan we niet bij stil! Voortkomend uit de drang om te overleven. Die grote alertheid begint al bij kleine dingen zoals; uitkijken waar je loopt, fietst en rijdt, scherp zijn in vergaderingen om voor je belangen op te komen, je kinderen in de gaten houden, lawaai, niet in je in vingers snijden of van de trap afvallen, je ongemakkelijk voelen in groepen etc. Tot aan opperste staat van paraatheid bij grotere confrontaties als; irritaties, financieel verlies, ruzies, geweld en uiteindelijk levensbedreigende situaties.

We ervaren vaak nauwelijks dat we lichamelijk ‘last’ hebben van dingen en dat het onze lichaamshouding, fysieke gesteldheid en gezondheid beïnvloedt. Deze onbewuste spanning wordt chronische spanning!

Mensen ‘gemaakt’ voor trauma

Hiermee bedoelen we dat ons menselijk lichaam zowel neurologisch, biologisch, als fysiologisch, in staat is om stressvolle en traumatische gebeurtenissen te ervaren, te verduren en te overleven.
Het lichaam kent daarbij een ‘techniek’, een natuurlijk herstelmechanisme, om van (grote) spanningen af te komen.

Hoe reageert ons lichaam bij stress, spanning en trauma?

Universeel reageert ieder lichaam op dezelfde manier bij vervelende en/of gevaarlijke gebeurtenissen. Zij roepen emoties bij ons op zoals angst, paniek, boosheid, irritatie, bezorgdheid, frustratie. Of een gevoel van gelatenheid, lamgeslagen zijn. In een primaire reactie trekken we bepaalde spiergroepen samen, die ons meest kwetsbare gedeelte van het lichaam beschermt; de onderbuik.

Psoas Kairo 200px. De psoas spieren verbinden de rug met het bekken en de benen. Bij een ‘gevaarlijke of stressvolle’ situatie trekken deze spieren samen totdat het gevaar verdwenen is. Als herstel wil het lichaam hierna ‘trillen/schudden’ met de spieren om los te kunnen komen van de beschermende spanning.

Dat is wat je zowel kleine kinderen als ook dieren ziet doen na stressvolle gebeurtenissen.

Doordat de krachtige psoas spieren trillen in het centrum van ons lichaam, resoneert dit in het hele lichaam door. Hierdoor worden (diep chronische) spanningen op natuurlijke wijze opgelost. TRE impressie op video.
Volwassen hebben dit belangrijke trillen helaas op veel momenten afgeleerd. Dit losschudden doen we vaak nog wel als warming up of net voor de start bij sporten. Hier doen we het automatisch en is het geoorloofd.

Ons hoofd is de grootste vijand

In de Westers georiënteerde maatschappij ligt de nadruk op het denken, het beredeneren. Iedereen heeft overal een mening over. Niet alleen over onszelf maar vooral ook over anderen. Dit bekritiseren en niet uit de toon willen vallen (gehoorzaam zijn), heeft ertoe geleid dat we ons niet meer zo makkelijk durven uiten. Hiermee ontkennen we dus onszelf en daarmee belangrijke behoeftes. Uit onzekerheid, angst of schaamte wat de omgeving er van vindt, luisteren we te weinig naar ons lichaam en de behoefte om te ontspannen en te herstellen.

Doordat we ons lijf niet meer toestaan om de spierspanning te ontladen, blijven we na stressvolle momenten doorlopen met deze lading.
‘In het geval van herhaalde stresservaringen zal de geest het lichaam bevelen te bevriezen of het onmiddellijk verdoven om te helpen de onvermijdelijke pijn te beperken van de volgende stresservaring. Dit commando van de hersenen om te dissociëren overschrijft het schudmechanisme dat uiteindelijk zal moeten worden hersteld voor een duurzame en effectieve genezing…’ Aldus David Bercelli.

PTSS uiteindelijk als gevolg?

Bij Post Traumatische Stress Stoornissen blijven verontrustende gedachten, emoties en gevoelens terugkomen, ook nadat de situatie die de spanning heeft opgeroepen, al voorbij is. Chronische stress of PTSS kan ontstaan wanneer het lichaam tijdens of net na een stressmoment, niet de kans krijgt om te ontladen. Het lichaam blijft wel mogelijkheden zoeken voor gezonde ontlading. Wanneer dit niet lukt, zet ons brein deze lading om in hevige emoties als: schaamte, woede, boosheid (door het emotionele deel van de hersenen) of in gedachten zoals bijvoorbeeld: wraak, wantrouwen, veroordelen en negatieve (geloofs)overtuigingen (door het rationele deel van onze hersenen).